Szerződési és vásárlási feltételek, ÁSZF

1) A vásárlás alapszabályai a babybalance.hu oldalon

TÁVSZERZŐDÉS MAGYAR NYELVEN

A megrendelőlap megrendelő általi elküldésével és annak a szállító által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre egyrészt az Everest Herba s.r.o. (székhely: Harmonická 1384 Praha 5, 158 00, Adószám: CZ03700020, Cégjegyzékszám: Městský Soud Praha oddíl C, vložka 235454) a továbbiakban: szállító,

Másrészt a megrendelő, mint vevő között az alábbi feltételek szerint:

1. A szállító köteles az utánvéttel megrendelt és a szállító által visszaigazolt, a vevő által a megrendelésen kiválasztott terméke(ke)t a megrendelésen megjelölt szállítási címre, raktáron lévő termékek esetében 7 munkanapon belül, beszállítóink raktárán lévő termékeket 21-30 munkanapon belül eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik (pl: a termék beszerezési ideje hosszabb, vagy a termék nem beszerezhető), úgy a szállító köteles haladéktalanul a megrendelő által a megrendelésen feltüntetett e-mail vagy telefon útján értesíteni megrendelőt 4 munkanapon belül. Minimális rendelési összeg bruttó 5.000 Ft, szállítási díj nélkül.

2. Megrendelő köteles az általa feladott megrendelésen megjelölt és a szállító által a megrendelő által megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, és a szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett, a szállító által kiállított számlán szereplő vételárat, mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

3. Vevő a termék kézhezvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, ez esetben azonban köteles a terméket a szállítónak visszaszolgáltatni és viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Szállító azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő teljes kárának megtérítését. Szállító köteles a fogyasztó által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
Bizonyos esetekben nem illeti meg az elállás joga a vásárlót:
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

4. Szállító a megkötött szerződést írásban kötöttnek minősíti, a szerződést teljesítés után online iktatja, így az esetleges jogviták esetén a beérkezett rendelés, ami írásbeli szerződésnek minősül visszakereshető a szállító adatbázisából. Szállító a megrendelő adatait a szerződés teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni.

5. Magatartási kódexet a weboldal üzemeltetője külön nem adott ki, illetve más magatartási kódex sem vonatkozik rá.

6. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A megrendelő az áru megrendelésével elismeri, hogy megismerkedett és egyetért a szerződési és reklamációs feltételekkel, melyek a babybalance.hu oldalon találhatók.

 

2) Szállítási költség

Az áru ára a szállítási költséget nem tartalmazza, amely 1.300 Ft. A 10.000 Ft-t meghaladó rendelés szállítása díjmentes. Minimális rendelési összeg bruttó 5.000 Ft, szállítási díj nélkül.

Everest Herba, s.r.o.
Harmonická 1348 Praha 5
Adószám: CZ 03700020

Levelezési cím és személyes átvétel:

Budapest, 1147. Deés utca 23/a.

info@babybalance.hu